Ljiljana-ikone.com

Narudžbine

 

Moguće je naručiti izradu ikone po želji, kako na drvetu (slavsku) tako i na kamenu.

Ikone na drvetu su rađene na specijalno pripremljenim lipovim daskama.

Ikone na kamenu su rađene na kamenim oblucima različitih oblika i veličine, već kako su pronađeni u prirodi. Donji deo kamenova je ravno presečen, kako bi mogli da stoje samostalno.

Za bojenje se koriste pigmenti a pozlata je od zlatnog pigmenta.

 

Kontakt